Tam, kad galėtume kokybiškai teikti paslaugas Jums, mes naudojame slapukus, kurie yra išsaugomi Jūsų kompiuteryje. Paspausdami SUTINKU, Jūs patvirtinate, kad esate informuotas apie slapukų naudojimą mūsų tinklalapyje. Atjungti slapukus Jūs galite savo naršyklės nustatymuose. Sutinku X
Print header

Mokesčių lengvata

Pasinaudokite lengvata
Skaičiuoklė
Deklaravimas

Rūpinimąsi savo ir artimųjų ateitimi skatina valstybė


Susigrąžinkite 15 proc. įmokų

Deklaruodami pajamas kasmet susigrąžinkite 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) nuo sumokėtų gyvybės draudimo įmokų šiųjų naudai:

 • savo
 • sutuoktinio
 • nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių)
 • neįgalių vaikų (įvaikių, globotinių)

Sumokėtų gyvybės draudimo įmokų suma, kartu su kitomis gyventojo išlaidomis, kurioms taikoma GPM lengvata, neturi viršyti 25 proc. metinių apmokestinamųjų pajamų (darbo užmokesčio, individualios veiklos ir kitų pajamų, kurios yra apmokestinamos 15 proc. GPM). Be to, už 2017 ir vėlesnius metus mokesčius galėsite susigrąžinti tik nuo įmokų sumos, neviršijančios 2000 EUR per metus

GPM įstatymo pakeitimai nuo 2017 metų

Palankios mokestinės sąlygos

 • Jei kaupiate vaikų ateičiai

Visą sutarties laikotarpį naudokitės GPM lengvata ir susigrąžinkite 15 proc. sumokėtų gyvybės draudimo įmokų. Sutartį išlaikius 10 ir daugiau metų ir jūsų atžalai sulaukus pilnametystės, sukauptos lėšos nebus apmokestinamos GPM*.

 • Jei artėja pensinis amžius

Visą sutarties laikotarpį naudokitės GPM lengvata ir susigrąžinkite 15 proc. sumokėtų gyvybės draudimo įmokų. Sutartį išlaikius 5 ir daugiau metų ir sulaukus minimalaus pensinio amžiaus**, jūsų sukauptos lėšos nebus apmokestinamos GPM*.

 • Jei esate neįgalus ***

Visą sutarties laikotarpį naudokitės GPM lengvata ir susigrąžinkite 15 proc. sumokėtų gyvybės draudimo įmokų. Sutartį išlaikius 5 ir daugiau metų, jūsų sukauptos lėšos nebus apmokestinamos GPM*.

 • Ilgalaikes sutartis skatina valstybė

Sutartį išlaikius 10 ir daugiau metų, jūsų investicinis prieaugis, t.y. skirtumas tarp sumokėtų įmokų ir sukauptos vertės, nebus apmokestinamas GPM. Primename, kad pelnas, viršijantis 500 EUR, gautas investavus tiesiogiai (indėliai, vertybiniai popieriai), o ne per gyvybės draudimą, bus apmokestinamas GPM.

 • Investavimo krypčių keitimas – ne pardavimas

Investavimo kryptis galite keisti – tai nelaikoma vertybinių popierių pardavimu ir neapmokestinama GPM.

* Jeigu 2017 m. ir vėliau nekeitėte draudimo sutartyje numatyto naudos gavėjo, išskyrus atvejus, kai naudos gavėją pakeitėte dėl naudos gavėjo mirties ar dėl santuokos pabaigos (pradžios), arba jeigu naudos gavėją – savo vaiką (įvaikį, globotinį) pakeitėte kitu savo vaiku (įvaikiu, globotiniu).

** Minimalus pensinis amžius yra ne daugiau kaip 5 metai iki LR valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatyto senatvės pensijos amžiaus.

** Neįgalūs asmenys – asmenys, kuriems nustatytas nuo 0 iki 25 proc. ar nuo 30 iki 40 proc. darbingumo lygis, arba neįgalūs vaikai, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Atkreipiame dėmesį

Pajamos, kurios apmokestinamos 5 proc. pajamų mokesčio tarifu, neįtraukiamos į apmokestinamųjų pajamų sumą, nuo kurios skaičiuojama maksimali apmokestinamąsias pajamas mažinanti dalis.


GPM lengvatos skaičiuoklė

METINĖS PAJAMOS (neatskaičius mokesčių)
Suma,EUR
Su darbo santykiais susijusios metinės pajamos
EUR
Kitos metinės pajamos, apmokestinamos 15 proc. pajamų mokesčio tarifu
EUR
Kiek auginate vaikų iki 18 metų arba vyresnių lankančių mokyklą?
Vaikus auginate
su sutuoktiniu vienas
Maksimali išlaidų suma, kuriai galima pritaikyti GPM lengvatą (25 proc. apmokestinamų pajamų)
EUR
IŠLAIDOS, jau patirtos šiais metais
Suma,EUR
Sumokėtos gyvybės draudimo įmokos
EUR
Sumokėtos III pakopos pensijų fondų įmokos
EUR
Kitos (mokestis už studijas, būsto kredito palūkanos)
EUR
Grąžintinas pajamų mokestis
Grąžintina pajamų mokesčio suma nuo visų patirtų išlaidų
EUR
Iš jų: grąžintina pajamų mokesčio suma nuo sumokėtų gyvybės draudimo įmokų
EUR
Įveskite, kiek šiais metais papildomai skirsite gyvybės draudimo įmokoms
EUR
Nuo sumokėtų gyvybės draudimo įmokų iš viso susigrąžinkite
EUR
Pastaba: pateiktoje GPM skaičiuoklėje taikomi neapmokestinamieji pajamų dydžiai galioję 2017 m.

Pasinaudokite maksimaliai

Kaip pasinaudoti maksimalia gyventojų pajamų mokesčio lengvata?

Sumokėtų gyvybės draudimo įmokų suma, kartu su kitomis gyventojo išlaidomis (Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnis), neturi viršyti 25 proc. metinių gyventojo apmokestinamųjų pajamų. Be to, už 2017 ir vėlesnius metus mokesčius galėsite susigrąžinti tik nuo įmokų sumos, neviršijančios 2000 EUR per metus.

Maksimali draudimo įmokų suma lengvatai pritaikyti apskaičiuojama taip:

 • sudėkite visas 15 proc. pajamų mokesčio tarifu apmokestinamas pajamas (taip pat dividendus, gautus po 2014 m. sausio 1 d.), kurias planuojate uždirbti per kalendorinius metus
 • jei vykdote individualią veiklą, atimkite leidžiamus atskaitymus, susijusius su individualios veiklos pajamų, apmokestinamų 15 proc. pajamų mokesčio tarifu, gavimu arba uždirbimu
 • atimkite per mokestinį laikotarpį parduoto turto įsigijimo kainą, jeigu pardavus šį turtą buvo gauta pajamų, apmokestinamų 15 proc. pajamų mokesčio tarifu
 • atimkite metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį ir metinį papildomą neapmokestinamąjį pajamų dydį
 • nuo gautos sumos apskaičiuokite 25 procentus
 • atimkite kalendoriniais metais jau sumokėtas gyvybės draudimo įmokas ir kitas išlaidas, kurias leidžiama atimti pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnį.

Apmokestinamųjų pajamų ir gyventojų pajamų mokesčio perskaičiavimas atliekamas gyventojui deklaruojant savo pajamas metinėje praėjusių metų pajamų deklaracijoje, kurią iki gegužės 1 d. reikia pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai. Perskaičiuotas gyventojų pajamų mokestis grąžinamas LR Mokesčių administravimo įstatyme numatytais terminais.

Teisė pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio lengvata turi būti pagrįsta atitinkamais dokumentais: draudimo polisu, įmokų sumokėjimą patvirtinančiais dokumentais, turinčiais privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus bei draudimo įmonės išduotu laisvos formos dokumentu, patvirtinančiu, kad nurodytas įmokas įmonė gavo. Šių dokumentų kartu su metine pajamų mokesčio deklaracija pateikti nereikia, tačiau privaloma saugoti ne trumpiau kaip 10 metų po deklaracijos pateikimo.

Išsamią informaciją galite rasti specialiame Valstybinės mokesčių inspekcijos leidinyje: Gyventojų pajamų mokesčio lengvata mokantiems gyvybės draudimo įmokas.


Norėdami pritaikyti gyventojų pajamų mokesčio lengvatą praėjusiais metais sumokėtoms gyvybės draudimo įmokoms, užpildykite metinės pajamų mokesčio deklaracijos priedą GPM308L „Gyventojo apmokestinamąsias pajamas mažinančios išlaidos“ (formos pavyzdys).

Laukelio numeris Nurodoma informacija
L1 nurodykite kodą 1;
L2 įrašykite per kalendorinius metus sumokėtų gyvybės draudimo įmokų sumą.
Maksimalią sumą, kuria galite sumažinti savo apmokestinamąsias pajamas, galite pasitikrinti pagrindinės metinės pajamų mokesčio deklaracijos formos (GPM308) 20-ajame langelyje „Maksimali apmokestinamąsias pajamas mažinanti suma“;
L3 įrašykite asmens, kurio naudai mokėjote gyvybės draudimo įmokas, kodą. Jei įmokas mokėjote savo naudai, laukelio L3 nepildykite;
L4 įrašykite UAGDPB „Aviva Lietuva“ įmonės kodą 111744827;
L5 įrašykite UAGDPB „Aviva Lietuva“.

Jei gyvybės draudimo įmokas mokėjote kelių asmenų naudai, informaciją pateikite atskirose priedo GPM308L eilutėse. 

Visą informaciją apie deklaracijų pildymą bei pateikimą elektroniniu būdu rasite adresu https://deklaravimas.vmi.lt.